Rektör Nedir, Ne Demektir, Ne iş Yapar 2022 Rektör Maaşları

Rektör Nedir, Ne Demektir, Rektör Ne iş Yapar?

Rektör Nedir, Rektör Ne Demektir?

Latince kökenli bir kelime olan Rektör, bir üniversitede görev bakımından, akademik ve yönetimsel olarak en üst düzey yetkilere sahip kişiye verilen isimdir. Kısaca özetlemek gerekirse üniversite ve bağlı birimlerinin genel olarak işleyisi, sevk ve idaresinden sorumlu olan kişiye verilen ünvana denir.

Rektör Nasıl Olunur??

Görevdeki rektörün çağrısı ile toplanacak öğretim üyeleri tarafından altı rektör adayı seçilerek belirlenir. Belirlenen rektör adaylarından Yükseköğretim Kurulunun seçeceği üç aday atanmak üzere Cumhurbaşkanı’na sunulur. Cumhurbaşkanı bu üç adaydan birinin rektör olarak atamasını yapmaktadır. Rektörlerin görev süresi dört yıl olmakla birlikte, en fazla iki dönem bu görevde kalabilirler. Rektörlerin emeklilik yaş haddi 67 olarak belirlenmiştir. Eğer bir rektörün görev süresinin bitimi yaş haddini aşıyor ise bu şart aranmaz ve görev süresinin bitimine kadar görevi devam eder.

Rektör Ne İş Yapar, Görevleri Nelerdir?

Rektör, üniversitenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin devlet kalkınma planı ilke ve hedefleri doğrultusunda planlanıp yürütülmesinde, bilimsel ve idari gözetim ve denetimin yapılmasında ve bu görevlerin alt birimlere aktarılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında birinci derecede yetkili ve sorumludur. Ayrıca;

  • Üniversite kurullarına başkanlık etmek; yükseköğretim üst kuruluşlarının kararlarını uygulamak, üniversite kurullarının önerilerini inceleyerek karara bağlamak ve üniversiteye bağlı kuruluşlar arasında düzenli çalışmayı sağlamak,
  • Her eğitim-öğretim yılı sonunda ve gerektiğinde üniversitenin eğitim-öğretim bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleri hakkında Üniversiteler arası Kurula bilgi vermek,
  • Üniversitenin yatırım programlarını, bütçesini ve kadro ihtiyaçlarını, bağlı birimlerinin ve üniversite yönetim kurulu ile senatosunun görüş ve önerilerini aldıktan sonra hazırlamak ve Yükseköğretim Kuruluna sunmak,
  • Gerekli gördüğü hallerde üniversiteyi oluşturan kuruluş ve birimlerde görevli öğretim elemanlarının ve diğer personelin görev yerlerini değiştirmek veya bunlara yeni görevler vermek,
  • Üniversitenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini sürdürmek,
  • Kanun ve yönetmeliklerle kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.

Güncel Rektör Maaşları Ne Kadar?

Bir çok kişi tarafından en çok merak edilen konular arasında rektör maaşları yer almakta. Devlet üniversitelerinde rektör maaşları akademik kadro ve ünvana göre değişmektedir. Ortalama rektör maaşları 7.500 tl ile 8,500 tl arasındadır. Vakıf üniversiteleri rektör maaşları ise mütevelli heyeti tarafından belirlenmektedir. Özel ( vakıf ) üniversite rektör maaşları ise 8.000 tl olmakla birlikte üst sınır konusunda üniversiteler arasında değişkenlik göstermektedir.

Meslekler Hakkında Detaylı Bilgi Almak için TIKLAYIN


Konu hakkındaki Soru, Öneri ve Görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Güncel Personel, Memur ve İşçi alımı haberlerini en hızlı şekilde öğrenmek için bizi sosyal medyadan takip edebilirsiniz. Facebook sayfamıza ulaşmak için TIKLAYIN!

ALAKALI YAZILAR


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir