Türkiye Uzay Ajansı Personel Alımı İş İlanları ve İş Başvurusu

2018 yılından beri faaliyetlerini sürdüren Türkiye Uzay Ajansı (TUA), Resmi Gazete’de Uzay Teknolojileri Uzmanlığı Yönetmeliği’ni güncel olarak yayımlandı. Türkiye Uzay Ajansı Başkanlığı sürekli işçi alımı, Ülkemizin uzay çalışmalarını sürdürmek için ile 2018’de faaliyete giren Türkiye Uzay Ajansı (TUA), 21 Ocak 2022 tarihli Resmi Gazete’de işe alım yapılacak olan uzman ve uzman yardımcılarında gerekli olan ve aranılan şartları açıkladı. Ayrıca bu alım yapılacak olan kadroların  görev, yetki, hak ve sorumluluklarını bildiren yönetmeliğide açıkladı. Türkiye uzay ajansı’nın çalışma alanları nelerdir? Türkiye uzay ajansının çalışma alanları nelerdir? Türkiye uzay ajansının çalışmaları nelerdir? İşte detaylar…

Türkiye Uzay Ajansı Daimi Personel Alım İlanları

(İŞKUR) sitesinde personel alım ilanı yayımladı. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yayınlanan Türkiye Uzay Ajansı bünyesine daimi işçi alımı olacak. Halihazırda kurumun yayımladığı ilanda temizlik eleman ve garson alımı yapılacağı bildirildi. Temizlik çalışanlarının ortaöğretim (Lise ve dengi) mezunu olmak, garsonların ise Orta öğretim kurumlarının (Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri / Mesleki ve Teknik Liseler) yiyecek ve içecek bölümlerinin servis dalından mezun olması gerekmektedir.

(TUA) Uzman Yardımcılığı İçin Giriş Sınavı Yapılacak mı?

Yapılan açıklamalara göre 34 maddelik yönetmeliğe göre uzman yardımcılığı için giriş sınavı yapılacak. Yazılı ve sözlü ya da yalnızca sözlü olacak olan giriş sınavlarına KPSS notu en fazla olan adaylardan başlanacak ve yapılan sıralama neticesine göre son sıradaki adayla eşit sonuç alan adaylar da mülakata alınacak. Yazılı sınav sonucunda yetmiş puandan az olmayan, en yüksek puan baz alınarak  belirtilen kadro sayısının dört katına kadar aday sözlü sınava alınacaktır. Türkiye uzay ajansına nasıl girilir? 

Türkiye Uzay Ajansı Personel Alımı Giriş Sınavına Başvuru Şartları

 • 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
 • En az dört yıllık lisans eğitimi veren; Hukuk, siyasal bilgiler, iktisadî ve idarî bilimler, işletme ve iktisat fakültelerinden, mühendislik fakülteleri, havacılık ve uzay bilimleri fakülteleri lisans bölümleri ile astronomi ve uzay bilimleri, uzay bilimleri ve teknolojisi, matematik, istatistik, fizik, kimya, biyoloji, moleküler biyoloji ve genetik bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,
 • Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,
 • Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış KPSS’den giriş sınavı duyurusunda belirtilen puan türlerinden asgari puanı almış olmak,
 • Başkanlıkça gerekli görüldüğü takdirde, YDS’den en az (C) seviyesinde olmak üzere giriş sınavı ilanında belirtilen seviyede veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak.
Uzman yardımcılarının görev ve yetkileri;
 • Refakatine verildiği uzmana, görev tanımında bulunan görevlerin yapılmasında yardımcı olmak.
 • Daire başkanı veya refakatinde görevlendirildiği uzman tarafından verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirmek.
Uzmanların görev ve yetkileri;
 • Uzmanlar görevli bulundukları hizmet birimindeki daire başkanına bağlı olarak;
 • Daire başkanı tarafından birimin görev alanıyla ilgili verilen görevleri yerine getirmek,
 • Başkanlığın görev alanına ilişkin olarak politika, strateji ve hedeflerin belirlenmesi, mevzuatın geliştirilmesi, uygulamadaki aksaklıkların tespiti ve benzeri amaçlarla her türlü araştırma ve incelemeler yaparak önerilerde bulunmak,
 • Başkanlık hizmetlerinde etkinlik, verimlilik ve performansın artırılması ile norm birliğinin ve standardın sağlanmasına yönelik çalışmalarda bulunmak, genel uygulama ilkelerinin saptanması ve birimler arası eşgüdüm sağlanması için ortak çalışma yapmak,
 • Görevli olduğu konuyla ilgili her türlü bilgi ve veriyi derlemek ve değerlendirmek,
 • Başkanlığın görev alanına giren konularda proje önerileri getirmek ve geliştirmek,
 • Görevlendirildikleri konularda Başkanlık içinde ya da başka kurumlarda eğitimler vermek,
 • Görev alanıyla ilgili ulusal veya uluslararası komisyon, kurs, seminer, toplantı ve çalışmaları takip etmek,
 • Görevli olduğu konularda, Başkanlık ile diğer kamu kurum ve kuruluşları arasındaki irtibatı sağlamak,
 • Refakatine verilen uzman yardımcılarının bilgi ve deneyimlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak,
 • Teşkilatlanmaya ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde öngörülmesi kaydıyla diğer görevlerinin yanı sıra araştırma, analiz, teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma yapmak,
 • Daire başkanı tarafından verilen benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirmek ile görevlidir.

Uzman ve uzman yardımcılarının sorumlulukları;

 • Uzman ve uzman yardımcıları, verilen görevlerin mevzuata, plan ve programlara uygun olarak yürütülmesinden, sıralı amirlerine karşı sorumludur.
 • Uzman, refakatine verilen uzman yardımcılarının en iyi şekilde yetiştirilmesine önem verir ve uygun şekilde yetiştirilmesini gözetir.

Türkiye Uzay Ajansı İş Başvurusu Nereden Yapılır?

Başvuruların   tamamı   İŞKUR   web   sitesi   (https://ankara.iskur.gov.tr/)’nden  22.02.2021-26.02.2021  tarihleri arasında başvurular  yapılacak  olup  noter  kurası  çekimi  için başvuru  listeleri  İŞKUR  tarafından  kurumumuza gönderildiğinde noter  kurasına  katılacakların isim listesi Türkiye Uzay Ajansı Web Sitesi www.tua.gov.tr adresinde yayımlanacaktır.

Türkiye Petrolleri İş İlanları ve İş Başvurusu Yapmak için TIKLAYIN

Tesla Staj Başvurusu Nasıl ve Ne Zaman Yapılır?

Tesla Türkiye İş İlanları ve İş Başvurusu Formu


Konu hakkındaki Soru, Öneri ve Görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Güncel Personel, Memur ve İşçi alımı haberlerini en hızlı şekilde öğrenmek için bizi sosyal medyadan takip edebilirsiniz. Facebook sayfamıza ulaşmak için TIKLAYIN!

ALAKALI YAZILAR


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir