Bahçeşehir Üniversitesi İş İlanları ve İş Başvuru Formu

Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı İş İlanı

Bahçeşehir Üniversitesi bünyesine aşağıda  belirtilen  birimlerine  2547  sayılı  Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” , “Öğretim Üyesi Dışındaki  Öğretim Elemanı Kadrolarına  Yapılacak  Atamalarda  Uygulanacak  Merkezi  Sınav  ile Giriş Sınavlarına  İlişkin  Usul  ve  Esaslar  Hakkında  Yönetmelik”  ve  “Bahçeşehir  Üniversitesi Akademik personel alımı ve Atama  Esasları’nın   ilgili   hükümleri   uyarınca  öğretim elemanları alınacaktır.

Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı Başvuru Şartları

 1. Adayların  2547  sayılı  Yükseköğretim  Kanunu,  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve Atanma  Yönetmeliği’nin  ilgili  maddeleri,  Yükseköğretim  Kurumlarında  Yabancı  Dil  Eğitim- Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, 657   sayılı   Devlet   memurları   Kanunu’nun   48.   maddesindeki   genel   koşullar,   Üniversitemiz Senatosu’nca kabul edilen ve Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından uygun bulunan yükseltme ve atamalarla ilgili minimum kriterleri sağlaması gerekmektedir.
 2. Yabancı Dil Yeterliliği
  a.) Üniversitemiz  Öğrenim  Dili  İngilizce  olan  bölümlerine  başvuracak  adayların  eğitim, araştırma yapacak ve yaptıracak düzeyde İngilizce bilmeleri gerekmektedir. Üniversitemizde ilk kez  öğretim  üyesi  olarak  başvuracak  adayların  KPDS,  ÜDS,  YDS  veya  YÖK  tarafından  kabul edilen  eşdeğer  İngilizce  sınavlarından  asgari  80  puan  almış  veya  23.03.2016  tarih  29662  sayılı Resmî  Gazete’  de  yayınlanan  yönetmeliğin  8.  Maddesinin  7.  Fıkrası  a,  b,  c  ve  ç  koşullarından birini sağlamış olmaları ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.
  b.) Türkçe Öğretim Yapan Bölümler ile Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri ve Cerrahi Tıp Bilimleri  bölümlerine  yapılacak  başvurularda  KPDS,  ÜDS,  YDS  veya  YÖK  tarafından  Kabul edilen  eşdeğer  İngilizce  sınavlarından  asgari  55  puan  almış  veya  23.03.2016  tarih  29662  sayılı Resmî  Gazete’  de  yayınlanan  yönetmeliğin  8.  Maddesinin  7.  Fıkrası  a,  b,  c  ve  ç  koşullarından birini sağlamış olmaları ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.
 3. Yukarıda  belirtilen  koşullara  ek  olarak  başvurulan  kadroya  ilişkin  özel  koşullar açıklama sütununda belirtilmiştir.
 4. Tıp Fakültesi için yukarıdaki şartları sağlayan her aday ilan edilen kadroya başvurabilir. Değerlendirme  sürecinde  açıklama  başlığı  altında  yer  alan  özel  şartları  sağlayanlar  öncelik kazanacaktır.

Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı İstenilen Belgeler

 • Profesör,  Doçent  ve  Doktor  Öğretim  Üyesi  adaylarının,  bölümü, başvuracağı  alanı belirten ve İlan sıra numarasının yer aldığı bir dilekçe ve ekinde aşağıda içeriği açıklanmış dosya ile birlikte İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına ilan (03/02/2021 – 17/02/2021) süresi içerisinde şahsen     veya    kurye     yoluyla     başvuruda    bulunmaları    gerekmektedir.    İlgili    Formlara bau.edu.tr/insankaynaklari adresinden ulaşılabilir.
 • YÖK Formatında detaylı özgeçmiş
 • Doçentlik belgesi,(Profesör ve Doçent Kadrosu Başvuruları için)
 • Onaylı  diploma  fotokopileri  ve  gerekli  belgeler  (Lisans,  Yüksek  Lisans,  Doktora, Doçentlik)  asılları  ile  birlikte  getirildiğinde  diploma  onayları  yapılacaktır.  Yabancı  ülkelerden alınan diplomaların Üniversiteler arası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
 • Yayın   Puan   Tablosu   (Detaylı   bilgi   ve   forma   https://bau.edu.tr/insankaynaklari adresinden ulaşılabilir.)
 • Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi veya 23.03.2016 tarih 29662 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan yönetmeliğin 8. Maddesinin 7. Fıkrası a, b, c ve ç koşullarından birini sağlayan belge
 • Başvuru Formu (https://bau.edu.tr/insankaynaklari) adresinden ulaşılabilir.
 • Başvuru Dilekçesi (https://bau.edu.tr/insankaynaklari) adresinden ulaşılabilir.
 • Adayların  tez,  bilimsel  çalışmalarını,  atıflarını,  yayınlarını  ve  araştırma  eserlerini kapsayan  1  takım akademik  dosya  ile  bu  çalışmaların  yer  aldığı,  Prof.  adayları  için  7  adet  CD veya USB, Doç. ve Dr. Öğr. Üyesi adayları için 4 adet CD veya USB teslim edeceklerdir.
 • 1 Adet Fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi İş İlanı Başvuru Yeri ve Şekli

Öğretim Elemanı kadrolarına başvuru yapacak olan adayların, istenen belgeler ile birlikte İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına ilanda belirtilen süre içerisinde Şahsen veya Kurye yoluyla başvuruda  bulunmaları gerekmektedir. Belgesi eksik    olan    adayların    başvuruları    kabul edilmeyecektir. Başvuru dosyasında eksik  belge olması halinde  adayın    başvurusu değerlendirmeye  alınmaz  ve  kişi  bundan  doğan  bir  hak  iddia  edemez.

Bahçeşehir  Üniversitesi  İnsan  Kaynakları  Daire  Başkanlığı  Yıldız Mahallesi Çırağan Caddesi No. 4 Beşiktaş İstanbul
Tel: (212) 381 58 52, (212) 381 58 69

Arel Üniversitesi İş İlanları Personel Alımı ve Başvuru Formu

Sabancı Üniversitesi İş İlanları ve İş Başvurusu Formu

Koç Üniversitesi İş İlanları ve İş Başvuru Formu 

Anadolu Üniversitesi İş İlanları ve İş Başvuru Formu

Koç Üniversitesi Hastanesi İş İlanları ve İş Başvurusu

Gebze Teknik Üniversitesi İş İlanları ve Güncel İş Başvurusu Formu

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İş İlanları ve İş Başvuru Formu

Bahçeşehir Üniversitesi İş İlanları ve İş Başvuru Formu

Bilkent Üniversitesi İş İlanları ve İş Başvurusu

Bezmialem Vakıf Üniversitesi İş İlanları ve İş Başvurusu Formu


Konu hakkındaki Soru, Öneri ve Görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Güncel Personel, Memur ve İşçi alımı haberlerini en hızlı şekilde öğrenmek için bizi sosyal medyadan takip edebilirsiniz. Facebook sayfamıza ulaşmak için TIKLAYIN!

ALAKALI YAZILAR


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir